Μηχανήματα απομεμβράνωσης

Τα μηχανήματα απομεμβράνωσης χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της μεμβράνης από το κρέας (συνήθως από το μοσχάρι) καθιστώντας έτσι το κρέας πιο εμφανίσιμο.

Τα μηχανήματα απομεμβράνωσης χρησιμοποιούνται κυρίως σε κρέατα που προορίζονται για super markets, ενώ χαρακτηρίζονται από το μέγεθος του μαχαιριού αναλόγως των απαιτήσεων.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

©2019 PFM Solutions. All Rights Reserved.

Σχεδιασμός - Φιλοξενία: E-base.gr

Search